Tot verdere kennisgewing, sal Sondagoggend dienste slegs aanlyn wees.
Kies hieronder om die diens via YouTube te kyk of na die verkorte MP3 weergawe te luister.

1/4

Tot verdere kennisgewing, sal Sondagoggend dienste slegs aanlyn wees.
Kies die Eredienste Menu opsie.  Die diens is beide op YouTube beskikbaar en  'n verkorte weergawe op MP3.

"Roodekrans se bestaansdoel is om mekaar te inspireer tot 'n lewende verhouding met God om sodoende relevant te wees binne ons wêreld"