top of page

Diensverhoudingekommissie

Die DVK sien om na alle sake wat die personeel van die GR raak.  Die DVK adviseer die GR oor die toepaslike Arbeidswetgewing, bepalings van die Kerkorde en algemene personeelbestuurpraktyke.

bottom of page