top of page

Geloofsgroei / Kononia

Ons doel is:

•Die opbou en uitbou van ons gemeente se geloofsgroei binne en buite die gemeente grense.

•Die opbou en uitbou van geloofsgroei vir alle bedieninge met spesifieke fokus op ons jeug en jongmense (20 – 30 jaar).

•Bevordering van Geloofsvolwassenheid vir alle lidmate ongeag ouderdom.

•Koördinering van groeigroepe.

bottom of page