Ds Roelof.jpg
DS ROELOF MINNAAR

LERAAR

072 159 0402
Gerhard van Rooyen.jpg
MNR GERHARD VAN ROOYEN

GEMEENTERAADS -VOORSITTER

083 455 6426
Helene de Jager.jpg
MEV HELENE DE JAGER

SAAKGELASTIGDE

011 768 1391
Dorothy Griep.jpg
MEV DOROTY GRIEB

KOSTER

083 538 5050
Tania Schultz.jpg
MEV TANIA SCHULTZ

ADMINISTRASIE

011 768 1391